Mannenvereniging
Jeremia 29:11-13 "Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting. Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen. En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart."

 

Mannenvereniging “Bewaar het pand u toe betrouwd”

...Uit al de schat van `t grote wereldrond is nooit die vreugd in mijn gemoed gerezen.

Die `k steeds in uw getuigenissen vond...

Zo mogen we als de HEERE het geeft weer een seizoen graven in de goudmijn van Gods Woord.Dat is onze plicht en ons voorrecht persoonlijk, maar ook goed om als gemeente gezamenlijk te doen.En zo elkaar tot een hand en voet te mogen zijn.

Zo mogen we elkaar ook wellicht beter leren kennen en niet als los zand langs elkaar heen te leven.We hopen verder te gaan met de N.G.B.  (art. 26), en het leven van Jozef vanuit het Bijbelboek Genesisaf te ronden.Ook hebben we 4 keer per jaar een vrij onderwerp.

Hartelijk welkom. We beginnen altijd om 20.00 uur. De datums zijn D.V.

27-09-17         openingsavond

03-10-17        

17-10-17        

31-10-17        

14-11-17        

28-11-17        

12-12-17        

09-01-18        

30-01-18        

13-02-18        

27-02-18        

13-03-18        

27-03-18         slotavond

Bestuur:

Ds. G. Kater
Dhr. T. Hogendoorn
Dhr. A. Hoogerland
Dhr. D. Griffioen
Dhr. C. Nap

Website Security Test