Jongerenavonden
Jeremia 29:11-13 "Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting. Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen. En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart."

 

Jongerenavonden "rondom de Dom"

Jonge vrienden,

Ook dit seizoen zal er in principe elke maand een jongerenavond gehouden worden. 

Jullie worden heel hartelijk uitgenodigd en opgeroepen ook deze avonden te bezoeken. Zoals jullie weten is onze gemeente  aangesloten bij diverse gemeenten die samen deze avonden organiseren. Het Woord mag opengaan en de verschillende sprekers zullen actuele onderwerpen behandelen. De data volgen nog in de kerkbode en worden opgenomen in het jaarprogramma van de jeugdvereniging.

Hartelijk welkom!

Website Security Test