Bijbelstudiekring
Jeremia 29:11-13 "Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting. Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen. En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart."

 

Onderzoekt de Schriften want Die zijn het Die van Mij getuigen! Dat sprak onze Heere Jezus Zelf. Het Woord is ons gegeven. Dat moeten we onderzoeken, persoonlijk en gezamenlijk! Ook dit seizoen is er weer de Bijbelstudiekring. In de kerkbode zal het boekje vermeld worden wat behandeld gaat worden. De Heere geve Zijn onmisbare zegen erover.

Donderdag 12 oktober 2017

Woensdag 22 november 2017

Woensdag 20 december 2017

Woensdag 17 januari 2018

Woensdag 21 februari 2018

Woensdag 21 maart 2018


 

Website Security Test