Ouderencontactmiddag
Jeremia 29:11-13 "Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting. Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen. En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart."

 

We hopen ook dit seizoen weer verder te gaan met onze contactmiddagen voor de ouderen in de gemeente. Hoe goed is het om ook als ouderen elkaar te ontmoeten rondom Gods Woord, terwijl er ook gelegenheid is om elkaar te spreken in de pauze. We nodigen alle ouderen van harte uit om te komen op onze contactmiddagen. Als u met vervoer zit: geen probleem, dan zorgen wij dat u gehaald wordt. De geplande data van de contactmiddagen in dit seizoen zijn D.V. We beginnen om 14.30 uur. In de maand januari komen we samen op donderdag 11 januari waarbij we ook met elkaar hopen te eten, de maaltijd wordt verzorgd door de dames van de vrouwenvereniging. Hartelijk welkom!

De geplande data van de contactmiddagen in dit seizoen zijn D.V.

Woensdag 25 oktober 2017

Woensdag 22 november 2017

Woensdag 20 december 2017

Donderdag 11 januari 2018 (met maaltijd)

Woensdag 21 februari 2018

Woensdag 21 maart 2018

Woensdag 11 april 2018

Woensdag 30 mei 2018

Website Security Test