Kerkdiensten beluisteren
Jeremia 29:11-13 "Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting. Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen. En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart."

 

Kostenbijdrage op de uitzending van kerkdiensten via internet
De kosten van de uitzending van de kerkdiensten van onze gemeente via internet bedragen maandelijks circa € 130,-. Met de groei van het aantal luisteraars nemen ook de kosten toe. Om de uitzendingen ook in de toekomst mogelijk te kunnen (blijven) maken, stellen we een bijdrage in deze kosten heel erg op prijs. Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL65 RABO 0331 1266 21 ten name van de Kerkvoogdij HHG Waarder onder vermelding van 'Kostenbijdrage Internetuitzendingen'.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële steun!

Kerkdiensten 'live' meeluisteren
Met onderstaande link is het mogelijk om de kerkdienst die nu plaatsvindt mee te luisteren.
Klik hier om de kerkdienst direct mee te luisteren 

Kerkdiensten downloaden
De kerkdiensten kunt u downloaden via onderstaande link.
Klik hier om de kerkdienst te downloaden

Kerkdiensten bestellen op cassette bandje
Wanneer u achteraf een kerkdienst via cassettebandje wilt beluisteren,
kunt u contact opnemen met fam. Slappendel, 0348-501481

 

Website Security Test