Zondagschool
Jeremia 29:11-13 "Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting. Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen. En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart."

 

Fijn, het is weer zondag! Heel veel kinderen uit de gemeente komen dan ’s middags naar de zondagsschool. Eerst wordt de psalm en Bijbeltekst die je geleerd hebt overhoord. Je hebt weer heel goed je best gedaan! De verdiende punten schrijven we op de lijst. Eén punt als je er bent, maar niets geleerd hebt. Twee punten als je er bent, de psalm of de tekst geleerd hebt en drie punten als je er bent, de psalm en de tekst geleerd hebt. Leuk, nu mag je een stickertje uitkiezen en in je roosterboekje plakken.

Het is 14.00 uur, tijd om te beginnen! Eerst gaat er iemand met het zendingsbusje rond. Het geld dat je meeneemt, is voor onze adoptiekinderen in Malawi: John Chaoneka, Isaac, Melina, Estere, Deliah, Daniël, Neria en John Chidothe. Met elkaar zorgen we ervoor dat ze eten, drinken en kleding krijgen én dat ze uit de Bijbel mogen horen en naar school kunnen gaan. Daarna gaan we de psalm zingen die je geleerd hebt. Als we gebeden hebben, lezen we uit de Bijbel. In de oudste groep lezen de kinderen om de beurt een vers voor. Weet jij nog waar vorige week over verteld is? De jufs vragen ernaar.

Dan wordt het helemaal stil. Eerbiedig luisteren we naar het Bijbelverhaal. In de kerkbode staat altijd welk Bijbelverhaal er verteld wordt. Het is al weer bijna tijd. Nog even kijken we naar de psalm en de Bijbeltekst die je voor volgende week moet leren. Fijn dat de moeilijke woorden uitgelegd worden, zodat je het beter kunt begrijpen! Nadat we gedankt hebben, krijg je een plaatje mee om in het boekje te plakken waar verhalen uit de Bijbel in staan. Niet iedereen gaat direct naar huis.

Er zijn kinderen die 50 punten bij elkaar gespaard hebben. Zij mogen een mooie, grote plaat uitkiezen! Dan is het zondagsschooluur echt voorbij. De vaders en moeders staan al klaar om de kinderen op te halen.

Er is elke zondagmiddag van 14.00 – 15.00 uur zondagsschool, tot aan de afscheidsavond. Er is geen zondagsschool in de kerstvakantie, op Eerste Paasdag en op Eerste Pinksterdag.
We hopen dat alle kinderen van vier tot en met twaalf jaar uit de gemeente naar de zondagsschool komen om veel te leren uit de Bijbel. Het is ons gebed dat de Heere de vertellingen aan je hart zegent. Zoekt de Heere!
Leidinggevenden:

Groep 1 - 4 (zaal beneden)
Juf Marrie Kwakkel, tel. 0348-502180

Groep 5 - 8 (zaal boven)
Juf. Antoinette Hanemaayer, tel. 0348-448303
Juf José Kwakkel, tel. 06-13194670
Meester Gertjan van Hell

Website Security Test