Vakantie Bijbelclub
Jeremia 29:11-13 "Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting. Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen. En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart."

 

Dit seizoen wordt er voor de kinderen van groep 1 tot en met groep 8 weer de Vakantie Bijbelclub georganiseerd.
Groep 1 is vanaf dit jaar ook welkom op de club.
De kinderen die al eens eerder op de club zijn geweest, weten hoe gezellig het is! Wij hebben er al weer zin in. Jij toch ook?! Of ben je nog nooit geweest? Kom dan maar snel! En neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee, ook al zijn zij misschien niet gewend om naar de kerk te gaan. Iedereen is welkom!

We beginnen met een vertelling uit de Bijbel. Want dat is het belangrijkste, ook in de vakantie! Na de vertelling leren we een themalied en een Bijbeltekst aan en krijgt iedereen drinken met wat lekkers. Daarna gaan we knutselen of doen we spelletjes.

Tijdens de clubmorgens willen wij geld inzamelen voor Annemieke die werkt in Zambia. Hiervoor kunnen jullie elke club geld meenemen. Er staat een mooie bus klaar waar je het in kunt doen.

Het thema voor dit seizoen is: Alles verloren?!

Ben je ook weleens iets verloren? Misschien je portemonnee of een armbandje. Dat vind je jammer of je bent er zelfs verdrietig van. In de Bijbel zijn er ook personen die iets verloren hebben, sommigen zelfs alles: wat denk je van Job? Hij had niets meer. Over Job, maar ook over andere personen uit de Bijbel die alles verloren hebben, willen wij jullie vertellen op de Vakantie Bijbelclub. Wij hopen en bidden dat jullie door de vertellingen zullen zien dat de Heere alles regeert en dat Hij alles in Zijn handen heeft.

Voor wie?
Voor kinderen van groep 1 t/m groep 8 van de basisschool.
De club is dit jaar in 3 groepen verdeeld:

Groep 1: Voor kinderen van groep 1 t/m 3. Zij worden verwacht in één van de zalen boven.
Groep 2: Voor kinderen van groep 4 t/m 6. Zij worden verwacht in de grote zaal rin de kerk.
Groep 3: Voor de jongens en meiden uit groep 7 en 8. Zij worden op de avond waarop ´s morgens Vakantie Bijbelclub wordt gehouden, verwacht. De club begint om zeven uur en zal om half negen afgelopen zijn.

Wanneer?

Herfstvakantie Vrijdag 27-10- 2017
Kerstvakantie Vrijdag 29-12- 2017
Voorjaarsvakantie Vrijdag 2 maart 2018
Meivakantie Maandag 7 mei 2018

De datum van de slotdag is nog niet bekend. Hiervoor krijgen alle kinderen die dit seizoen op de club komen t.z.t. een persoonlijke uitnodiging.

Hoe laat?
De clubochtenden zijn van 10.00 – 12.00 uur. En voor de jongens en meiden uit groep 7 en 8 is de club ´s avonds van zeven uur tot half 9.

Voor alle data geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen.

Leiding groep 1

Daniëlle Bik Tel. 0348-502022
Anouk Boele Tel. 06-49495632
Jacobine van Harten Tel. 0348-502076

Leiding groep 2

Mevr. Kater Tel. 0348-501998
Erika Neeleman Tel. 0172-750342
Rianne Olieman Tel. 06-42044554

Leiding groep 3

Lianne Bijl Tel. 0348-448205
Maaike Langerak Tel. 0348-795132

Tot ziens op de Vakantie Bijbelclub.

Website Security Test