JV
Jeremia 29:11-13 "Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting. Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen. En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart."

 

Ben jij 16 jaar of ouder? Graag heten we jouw van harte welkom op de jeugdvereniging!  

Eens per twee weken op vrijdagavond komt de JV bij elkaar. 

De inloop is vanaf 19:45, waarna we de avond om 20:00 beginnen en om 22:00 sluiten. Na 22:00 kan er nog gezellig nagepraat worden met iets lekkers.

Het belangrijkste doel van de JV is om te leren verstaan wat God in Zijn Woord tot ons te zeggen heeft. Dit seizoen hebben we als thema "het leven van Jacob". De ene keer hebben we een hele avond Bijbelstudie, de andere keer Bijbelstudie tot de pauze en na de pauze een activiteit.

Op de JV is het altijd erg gezellig. Er is dan ook voldoende ruimte om bij te praten. Om de onderlinge band nog meer te versterken gaan we één van de avonden uit eten, doen we andere leuke dingen. en rond Hemelvaartsdag hopen we een midweek met elkaar op vakantie te gaan.

Mogen we jouw ontmoeten op de eerste JV avond op D.V 29 september 2017?
De data voor de JV avonden, de uitjes e.d. kan je vinden in de kerkbode en krijg je via de mail en de app.

We hopen op een goed verenigingsseizoen.

Jeanette van Oostrum 06-29143502
Gerrit Stunnenberg 06-527229803
Corné Westeneng 06-22643597  

 

Website Security Test