Huwelijkscatechisatie
Jeremia 29:11-13 "Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting. Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen. En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart."

 

Rondom het christelijk huwelijk leven er veel vragen. Daarom wordt ook dit seizoen opnieuw de mogelijkheid geboden aan getrouwde stellen en stellen die toeleven naar het huwelijk om huwelijkscatechese te volgen.

Tijdens deze huwelijkscatechese wordt de inhoud van het huwelijksformulier vanuit Gods Woord besproken, onder leiding van uw predikant met zijn vrouw. We luisteren eerst naar een inleiding over een bepaald gedeelte van het huwelijksformulier, waarbij vooral de Bijbelse grond hiervan besproken wordt.

Vervolgens gaan we als stel en tenslotte gezamenlijk in gesprek over het besproken gedeelte van het huwelijksformulier aan de hand van enkele gespreksvragen. Daarbij wordt er ook veel aandacht besteed aan actuele vragen rondom het christelijk huwelijk in onze tijd, die op een praktische wijze besproken worden.

De huwelijkscatechese duurt in totaal 4 avonden. Elke avond wordt gehouden in de pastorie en begint om 20.00 uur.
De data van de avonden zullen in overleg worden vastgesteld na aanmelding. Stellen die de huwelijkscatechese willen volgen worden verzocht zich uiterlijk D.V. 31 maart 2017 hiervoor aan te melden bij uw predikant.

Website Security Test