Vrijwilligersdienst
Jeremia 29:11-13 "Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting. Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen. En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart."

 

Er is in onze gemeente een vrijwilligersdienst waar u, indien nodig, gebruik van kunt maken.

Onze diensten bestaan uit:

- bejaardenbezoek
- ziekenbezoek
- vervoer naar ziekenhuis, dokter e.d.((kosten € 0,25 per km) graag 2 dagen van te voren bellen)
- boodschappen doen
- andere dingen die binnen deze dienst passen

Als u gebruik wilt maken van onze vrijwilligersdienst kunt u contact opnemen met de contactpersoon:

Mw. M. (Margreet) Bik 0348-503405
Mw. A. (Ankie) den Bruijn 0348-502531
Mw. M. (Marja) Olieman 0348-500346

Website Security Test