Kaartverkoop
Jeremia 29:11-13 "Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting. Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen. En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart."

 

Even een kaartje sturen, een blijk van medeleven.
Voor de verstuurder een kleine moeite, maar voor de ontvanger van grote waarde.

Er zijn prachtige fotokaarten voor elke gelegenheid te koop. U kunt ze zelf uitzoeken op onderstaand adres (en desgevraagd komen we bij u langs):
Fam. L.G. Kwakkel
Dorp 2, Waarder

 

Website Security Test