Christelijke bibliotheek Waarder
Jeremia 29:11-13 "Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting. Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen. En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart."

 

In de torenkamer van de Hervormde Kerk in Waarder bevindt zich de christelijke bibliotheek.
Zowel de jonge als oudere lezer vindt daar een ruim assortiment aan verantwoorde boeken.
Kinder- en jeugdboeken, diverse kinderbijbels, (historische) romans, theologische en pastoraleboeken, en hobbyboekjes.
U kunt een individueel abonnement of gezinsabonnement nemen. Bent u nog niet bekend met de bieb? Kom gerust eens kijken!

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

• vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur
• zaterdagmorgen van 11.15 tot 12.00 uur

Kijk op www.bibliotheekwaarder.nl voor meer informatie.

Website Security Test