Welkom
Jeremia 29:11-13 "Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting. Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen. En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart."

 

Thema & punten van de preek

Liturgie:

Schriftlezing: Johannes 19:1-16    

Tekst: Johannes 19:5b                      

Thema: HET WARE MENSBEELD

Punten verdeling:

Wat we deden                                                                          

Wat we waren                                                                          

Wat we zijn                                                                             

Wat we zien                                                                   

Zingen:

Ps.144:2

Ps. 38:6,12  

Ps. 89:9,16,18

Ps. 45:1

Ps.118:11

Vragen:

  1. Voor de kinderen

Was Pilatus getrouwd?

Hoe vaak probeerde Pilatus Jezus vrij te laten?

  1. Voor de jongeren

Hoe denk je over Pilatus?

Waar wordt erger gezondigd: in de kerk of in de wereld?

  1. Voor de ouderen

Was het waar wat de Joden Pilatus antwoordden in vers 7?

Waarom is zelfkennis belangrijk?

 

 

Website Security Test