Welkom
Jeremia 29:11-13 "Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting. Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen. En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart."

 

Thema & punten van de preek

Liturgie:

Psalm 74:16

Psalm 121:3

Schriftlezing Gen. 1:14-2:3

Psalm 136:7,8,9

Psalm 113:2

Psalm 8:3,4

 

Tekst: Genesis 1:14-19

Thema: Gods vierde scheppingsdag

1. De schepping van de lichtdragers (vers 14-15)

2. De beschrijving van de lichtdragers (vers 16-19)

Website Security Test